Veel vragen over betrouwbaarheid gegevens gaswinning en afvalwaterinjectie

Kamer- en Statenleden uit de provincies Friesland, Drenthe en Overijssel hebben veel vragen over de betrouwbaarheid van gegevens uit de mijnbouw. In de drie provincies en in Den Haag zijn vragen ingediend.

De vragen komen naar aanleiding van berichtgeving van RTV Oost, RTV Drenthe, RTV Noord en Omrop Fryslân. Onderzoek bracht aan het licht dat gegevens uit de mijnbouw niet betrouwbaar zijn. Er zijn fouten geconstateerd in NLOG, de openbare website van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, voor informatie over mijnbouw. Omdat alle gegevens afkomstig zijn van de winmaatschappijen en er geen onafhankelijke controle plaats vindt, kunnen in sommige gevallen ook onterecht milieuvergunningen zijn verleend.

Statenvragen

In Overijssel hebben CDA, GroenLinks en PvdA gezamenlijk vragen gesteld aan de Overijsselse gedeputeerde. Zij willen weten of in deze provincie vergunningen onterecht zijn verleend en wat dat betekent voor de activiteiten in de regio.

Statenleden in Friesland vragen uitleg aan de Friese gedeputeerde over de gevolgen van gas- en zoutwinning in de provincie. Het CDA wil onder meer weten in welke gevallen de gevolgen van de activiteiten achteraf ongunstiger zijn dan in de winningsplannen was ingeschat.

Grondwaterverontreiniging

In Drenthe heeft het CDA vragen gesteld over de gevaren voor grondwaterverontreiniging. CDA Drenthe doet dat naar aanleiding van berichten over de lekkage van 220 miljoen liter chemisch geconcentreerd afvalwater in de bodem onder het Duitse Emlichheim. De oliewinning en de afvalwaterinjectie rond dit dorp ligt op enkele kilometers van de grens met Nederland en het grondwater stroomt noordwestelijk richting Schoonebeek en Coevorden.

De lekkage van afvalwater in Emlichheim heeft ook ondiepe bodemlagen besmet. Volgens Wintershall DEA -de oliewinner in dat gebied- is de verontreiniging gemeten op dieptes tussen 100 en 160 meter. Daardoor zijn ook bodemlagen besmet geraakt waarin zich grondwater bevindt.

Bacteriegroei

Tweede Kamerlid Tom van der Lee van GroenLinks wil van de minister weten of de afvalwaterinjectie in Twente wederom wordt geconfronteerd met aantasting van de infrastructuur door bacteriegroei.

Van der Lee maakt zich vooral zorgen over de problemen met bacteriën omdat die eerder al de oliewinning in Drenthe hebben stilgelegd. In 2015 bleek dat de transportleiding van afvalwater van Schoonebeek naar de injectieputten in Noordoost-Twente lek was geraakt. De oorzaak werd toen gevonden in de sulfaat reducerende bacterie, die zich invreet in de metalen leidingen en daardoor lekkages veroorzaakt.

Bacteriën lijken een toenemend probleem te vormen in de mijnbouw. Bij de afvalwaterinjectieput in Rossum worden momenteel ook werkzaamheden uitgevoerd die te maken hebben met bacteriën. De apparatuur en de leidingen worden inwendig behandeld met een speciale twee-componenten coating. Die moet ervoor zorgen dat het afvalwater en de bacteriën niet meer in aanraking kunnen komen met het metaal.

Kamerlid Van der Lee wil ook van de minister horen wat de stand van zaken is bij de andere injectielocaties in Overijssel.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.