NAM wil in bestaande velden ook laatste beetje gas winnen

De NAM wil op meer plekken in bestaande velden gas winnen. Dit om huishoudens ook de komende jaren van gas te voorzien. Het zijn velden die al in een zogenaamde concessie zitten, maar tot op heden niet in exploitatie zijn genomen. De velden liggen in Noord Overijssel, in de buurt van Assen en in Friesland.

Topman Johan Atema van de NAM benadrukt dat je als Nederland ook geen koude voeten wil hebben. "We zijn sinds vorig jaar een importland geworden. In het verleden exporteerden we meer gas. Het alternatief is dat we nog meer gas moeten importeren."

Wel zegt de NAM aan het winnen van gas in kleine velden nadrukkelijk voorwaarden te verbinden. Zo moet de schadeafhandeling eindelijk eens goed en duidelijk geregeld zijn. Er moet draagvlak zijn in de regio rondom het gasveld en de buurt moet er ook van profiteren.

Veiligheid

Atema: "Het moet veilig zijn. Als er kans is op aardbevingen van 3.0 op de schaal van Richter of sterke bodemdaling, dan doen we het niet." De kans is overigens ook niet zo groot dat er door de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een vergunning wordt afgegeven als er zware aardbevingen mogelijk zijn.

Draagvlak vinden in de regio is misschien wel het moeilijkste. Daarom moet de omgeving er ook wat aan hebben. "De regio's moeten kunnen profiteren van de gaswinning. Daarnaast willen we ook helpen bij de energietransitie."

Rondom de gasvelden is ruimte voor bijvoorbeeld zonneparken of, als dat mogelijk is, windmolens. Van overtollige energie zou waterstof gemaakt kunnen worden, hoewel de NAM daar voorzichtig mee is. "De techniek is nog niet op een niveau dat het op een kleinschalige manier rendabel is". Gas blijft voorlopig nodig.

Schadeprotocol
Binnenkort moet er een nieuw schadeprotocol zijn waarin staat wat er moet gebeuren als er schade is door gaswinning. Ook de NAM is gebaat bij een goede en duidelijke regeling, zo zegt Atema. "Maar draagvlak blijft het belangrijkste. Als dat er niet is, dan gaan we niet boren en gas winnen."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Meer over dit onderwerp:
gas nam Nieuws
Deel dit artikel: