Staatstoezicht op de Mijnen roept hulp RIVM in bij in kaart brengen milieurisico's

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevraagd om de milieurisico’s te inventariseren van de activiteiten waar SodM toezicht op houdt. Onder meer wordt gevraagd wat de effecten zijn van de vervuiling die bij olie-, gas en zoutwinning in de diepe ondergrond terechtkomt.

Ook gaat het om de gevolgen van de ondergrondse opslag van stoffen in lege gasvelden of zoutcavernes. Dat is nog onvoldoende onderzocht. Het SodM heeft om de inventarisatie gevraagd omdat het de bescherming van het milieu en de zorg voor natuurlijke hulpbronnen intensiever bij het toezicht wil betrekken. 

Kennis schiet tekort

Bij het netbeheer van gas en olieleidingen vindt SodM het van belang dat het toezicht zodanig wordt georganiseerd dat de activiteiten geen onbedoelde schade aan milieu en gezondheid veroorzaken. De kennis voor het juiste toezicht is onvoldoende aanwezig. Het voorhanden hebben van parate kennis kan aanleiding zijn om de praktijk, de wet- en regelgeving of het beleid aan te passen. De verkenning richt zich vooral op de reguliere werkzaamheden; incidenten komen minder aan bod.

Toezicht op activiteiten
Bedrijven die zich bezig houden met olie- gas en zoutwinning hebben de verantwoordelijkheid de negatieve effecten zo veel mogelijk te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken en het SodM ziet hierop toe. De activiteiten van bedrijven waar het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) toezicht op houdt, kunnen effect hebben op milieu en natuur en gevolgen hebben voor mensen in de omgeving.

NAM en Nouryon onder vergrootglas

Vandaag werd bekend dat Nouryon door SodM op de vingers is getikt door het gebruik van diesel bij de zoutwinning in Twente. Dat was niet toegestaan in de vergunning. Ook de NAM ligt onder een vergrootglas van het SodM waar het gaat om het injecteren van afvalwater uit de oliewinning in de Twentse ondergrond.  

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Deel dit artikel: