Losser kan prima op eigen benen staan; fusie met Enschede niet aan de orde

Een fusie van Losser en Enschede is niet aan de orde. Dat zegt wethouder Harry Nijhuis van Losser bij de presentatie van de begroting voor volgend jaar. Nog niet eens zo lang geleden werd gefluisterd dat het voor Losser beter zou zijn in buurgemeente Enschede op te gaan. Maar Losser kan nu prima op eigen benen staan.

Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft "een solide begroting" gepresenteerd. Volgens wethouder Harry Nijhuis laat deze begroting zien dat de financiële positie van de gemeente onverminderd sterk is.

'Komen en gaan van wethouders'

"We komen van ver", zegt Nijhuis in een toelichting. "Er was een periode dat het een komen en gaan van wethouders was. Het was bestuurlijk heel onrustig. Die tijd ligt achter ons en we kunnen nu heel goed de eigen boontjes doppen." Losser werkt op diverse terreinen overigens wel nauw samen met Enschede.

De gemeentelijke lasten stijgen gematigd, zegt Nijhuis. "De ozb stijgt volgens de inflatiecorrectie. Over de stijging van de rioolheffing waren al afspraken gemaakt in de gemeenteraad. En vanaf 2021 gaat de hondenbelasting fors omlaag."

Zware stempel

Het sociaal domein blijft een zware stempel drukken op de financiële ruimte. "We zijn vorig jaar gestart met enkele pilots om meer zelf de regie te houden. Enkele daarvan hebben zich al bewezen. Denk daarbij aan thuisbegeleiders, consulenten op scholen aanstellen en de scootmobielpool", legt wethouder Anja Prins uit.

Net als in veel andere gemeente is ook in Losser veel aandacht voor het tegengaan van ondermijning. "Georganiseerde criminaliteit ondermijnt het lokale gezag, verslechtert de veiligheid en leefbaarheid en levert schade op voor ondernemers en samenleving als geheel", aldus burgemeester Cia Kroon.

'Veertig duurzame projecten'

Uiteraard is in de begroting ook aandacht voor duurzaamheid. "Er zijn veertig duurzame projecten, die de komende jaren verder worden uitgewerkt. Het is uiteindelijk de bedoeling dat Losser in 2040 energieneutraal is", zegt wethouder Marcel Wildschut.

De gemeenteraad van Losser buigt zich dinsdag 13 november over de programmabegroting.

Meer over dit onderwerp:
Losser begroting Noordoost-Twente Nieuws
Deel dit artikel: