Deze verkeersmaatregelen willen Overijsselaars zien van de provincie

Veiliger wegen, goede bereikbaarheid van Overijssel, twee maal tweebaans N-wegen en een snelle verbinding tussen Enschede en Zwolle; per spoor en over de weg. Maar ook het pleidooi voor een extra provinciale heffing op vervuilende auto's bovenop de motorrijtuigenbelasting. Het is een kleine greep uit de vele reacties op de oproep van RTV Oost om mee te denken over wat beter kan op het gebied van verkeer in Overijssel.

RTV Oost schrijft de komende weken samen met inwoners van Overijssel een eigen verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar maart. Net als de politiek. Voordat de partijen die meedoen aan de verkiezingen half november hun programma's vaststellen, komt RTV Oost met hèt verkiezingsprogramma van Overijssel. 

Tekst gaat verder na de afbeelding.

Schrijf mee aan het verkiezingsprogramma van Overijssel (Foto: RTV Oost)
Schrijf mee aan het verkiezingsprogramma van Overijssel (Foto: RTV Oost)
Wil je meer lezen over hoe een verkiezingsprogramma wordt gemaakt? Klik dan hier.

De aftrap: verkeer en economie

Deze week staan verkeer en economie als eerste thema centraal. Sinds vanmorgen kunnen inwoners van Overijssel op een online formulier invullen wat zij op het gebied van verkeer en economie belangrijk vinden voor hun provincie. 

Dat gaat veel over asfalt. Veel mensen zien graag wegen als de N35, N36 en de N48 zo snel mogelijk helemaal vierbaans worden. Dat zorgt voor een betere doorstroming, maakt de wegen een stuk veiliger en draagt bij aan de bereikbaarheid van Overijssel. Ook de A1 mag wel wat breder.

Overijssel fietsprovincie

Maar het gaat ook opvallend vaak over fietsen en fietspaden. En over wat de provincie kan doen om fietsen en met name veilig fietsen te stimuleren. Een van de maatregelen die daarbij genoemd wordt is, de aanpak van vervuilende auto's door een extra provinciale heffing. Bovenop de al bestaande wegenbelasting. 

Stimuleer het gebruik van de fiets, zorg ervoor dat de fietspaden goed onderhouden worden, luidt één van de aanbevelingen.

En als er geen fietspaden zijn, zorg dan als provincie dat fietsers toch zo veilig mogelijk deel kunnen nemen aan het verkeer. Zorg voor een betere scheiding tussen auto's en fietsers op de weg en laat helemaal geen auto's meer toe in de binnensteden. Zorg ook voor goede verlichting langs fietspaden.

En hoe zit het dan met het openbaar vervoer? 

Snelle(re) treinverbindingen moeten er komen. Tussen Enschede en Zwolle, maar ook richting het noorden. Vanuit Zwolle moet er een goede en snelle treinverbinding komen met Emmen en Groningen, met een zijtak naar Duitsland. 

Nog wensen op het gebied van economie? 

Zeker wel, mensen zien graag dat de provincie er voor zorgt dat bedrijven in Overijssel zich goed kunnen ontwikkelen. Subsidie is helemaal geen vies woord, de provincie mag best een ondersteunende rol hebben richting het bedrijfsleven. Volgens anderen is alleen een ondersteunende rol niet voldoende en moet Overijssel de regie pakken, er voor zorgen dat technologische bedrijven zich vestigen in Twente.

Zo moet de provincie met een forenzenplan komen waardoor het voor de werknemer van buiten Overijssel aantrekkelijk wordt om in de provincie te werken. 

Heb jij het vragenformulier over verkeer en economie nog niet ingevuld? Doe dat dan hieronder.

Meer over dit onderwerp:
Overijssel provinciale staten ps2019 Nieuws
Deel dit artikel: