Actiegroepen geschrokken: geluid belevingsvlucht Lelystad Airport hoger dan in MER

Stichting Red de Veluwe is 'enorm geschrokken' van de meetresultaten van de belevingsvlucht, die eind mei over Oost-Nederland vloog. "Onthutsend. Op alle meetpunten overstijgt het geluid van deze vlucht de maximale geluidsniveaus die worden genoemd in het milieueffectrapport (MER)", zegt de Gelderse actiegroep.

Een Boeing 737-800 vloog op 30 mei urenlang rondjes boven Overijssel en Gelderland om inzichtelijk te maken hoeveel geluidsoverlast de vluchten van en naar Lelystad Airport gaan geven.

Stichting Red de Veluwe heeft de officiële geluidsmetingen van de belevingsvlucht vergeleken met de maximale geluidspieken in het MER van Lelystad Airport. Uit dat onderzoek blijkt dat bij vrijwel alle meetpunten het geluid ver boven de verwachte niveau’s uitkomt. Op sommige plaatsen zelfs rond de 10 dB(A) meer.

'Werkelijk niets klopt'
"We zien dat mensen recht onder laagvliegroutes meer geluid zullen ervaren dan het ministerie verwacht. Het geluid draagt ook verder dan in het MER is beschreven. Op alle meetpunten overstijgt het geluid van de belevingsvlucht de maximale geluidsniveaus die in het MER staan genoemd. Van de 35 onderzochte metingen gaan er 34 flink over de maximale niveaus heen. Mensen zullen dus meer overlast ervaren en meer mensen zullen geluidsoverlast ervaren dan experts in het MER hebben voorspeld."

De actiegroep laat weten 'geschrokken' te zijn. "Het eerste het beste vliegtuig maakt meer herrie dan het ministerie zegt. Deze uitkomst hadden we niet verwacht. Het is nu wel duidelijk dat er werkelijk niets klopt bij dit vliegveld en de aansluitroutes. De aannames in het MER zijn veel te positief. De belevingsvlucht was een leeg vliegtuig en zou dus minder lawaai moeten maken. We roepen de minister op om Lelystad Airport 'on hold' te zetten totdat duidelijk is of de aansluitroutes hoger kunnen."

Overijssel

Leon Adegeest van actiegroep HoogOverijssel laat weten het eens te zijn met de actievoerders uit Gelderland. Volgens Adegeest bewijzen de cijfers dat de aannames vooral voor de delen van de aanvliegroutes waar het vliegtuig horizontaal vloog niet kloppen. 

Volgens Adegeest is het een bewijs dat het ministerie de verkeerde weg heeft bewandeld. "Eerst werd het besluit genomen om Lelystad Airport uit te breiden, daarna werd gekeken hoe dat acceptabel gemaakt kon worden. Dat had andersom gemoeten", zegt Adegeest tegen de NOS. "Eerst kijken hoe het op een acceptabele manier gerealiseerd kan worden en dan pas een besluit nemen."

Meer over dit onderwerp:
belevingsvlucht Lelystad Airport Nieuws
Deel dit artikel: