Intern overheidsonderzoek: 100.000 vluchten op Lelystad ook mogelijk

Een onderzoeksrapport gemaakt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur toont aan dat een scenario met 100.000 vluchtbewegingen op vliegveld Lelystad haalbaar is. Bij het onderzoek is geen rekening gehouden met politieke en publieke emoties rond de nieuwe vliegroutes.

Het ministerie van Infrastructuur heeft in 2017, in aanloop naar de coalitieonderhandelingen van het nieuwe kabinet, onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van 100.000 vliegbewegingen op Lelystad Airport. Ook een totaal aantal vluchten van 225.000 op de vliegvelden Lelystad en Eindhoven is onderzocht. Volgens het onderzoek zijn beide scenario's realistisch, hoewel in het laatste geval wel forse geluidshinder wordt verwacht.

45.000 vluchten
Dit onderzoek staat in schrille tegenstelling tot de strijd die de minister in de Tweede Kamer lijkt te voeren. De Kamer heeft er flink op moeten aandringen om het maximum van 45.000 vluchten in het Luchthavenbesluit vastgelegd te krijgen. Nu blijkt dat in haar ministerie intussen is onderzocht of en hoe ver men kan groeien boven die 45.000 vluchten. 

Toekomstgericht
Het gaat om een MKBA, een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse, die niet voor de openbaarheid bedoeld is maar bestemd voor intern gebruik. Het is een analyse waarin vooral op economische gronden bekeken wordt welk scenario in de toekomst het meest zou opleveren. Zo'n analyse gaat uit van geldende en te verwachten belemmeringen zoals het maximaal aantal vluchten op een landingsbaan, maar houdt geen rekening met emoties in de samenleving. Het rapport heeft ook geen rekening gehouden met het huidige politieke klimaat en de weerstand die de komst van Lelystad Airport oproept onder de bevolking. 

Vijf scenario's

In het rapport worden vijf scenario's geanalyseerd die veel van elkaar variëren. Eén van de scenario's omschrijft de actuele situatie en er is er ook één waarin wordt uitgegaan van een sterke milieulobby. In dit scenario zal het vliegverkeer in Nederland nauwelijks groeien. Er is een scenario onderzocht waarin Schiphol fors mag groeien en waarin de regionale luchthavens Lelystad en Eindhoven relatief klein blijven.

100.000 vluchten

Het rapport concludeert dat het scenario "Multi-luchthavenontwikkeling" voor Nederland het meest lonend zou zijn. In dat alternatief blijft Schiphol ongeveer zoals het nu is, maar wordt alle groei in het vliegverkeer toegeschreven aan de vliegvelden Lelystad en Eindhoven. In dit scenario zouden jaarlijks 100.000 vliegtuigen landen en opstijgen vanaf Lelystad Airport. Eenzelfde aantal vliegtuigen zou ook gebruik maken van Eindhoven.

Dit scenario geeft voor 'BV Nederland' de hoogte winstverwachting, waarbij onder meer de werkgelegenheid en de regionale economie een flinke boost krijgen.

225.000 vluchten

Het interne ministeriële rapport bevat ook een gevoeligheidsanalyse naar de haalbaarheid van 225.000 vluchten per jaar, gecombineerd voor de vliegvelden Lelystad en Eindhoven. Ook dat aantal vluchten is mogelijk, maar hier voorziet het ministerie forse overlast en mogelijke weerstand vanuit de bevolking. Voor Eindhoven is momenteel een maximum ingesteld van 55.000, dat geldt tot en met 2030. 

Meer over dit onderwerp:
Lelystad Airport Nieuws
Deel dit artikel: