HoogOverijssel: Alderstafel wist al in 2009 van noodzaak lang laagvliegen Lelystad Airport

Al in 2009 was bij de Alderstafel bekend dat lang laagvliegen boven Oost- en Noord Nederland van en naar Lelystad Airport noodzakelijk is. Dat heeft de Luchtverkeersleiding Nederland destijds in een rapport geschreven. Dat rapport heeft de Tweede Kamer nooit bereikt, zeggen de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) na onderzoek door HoogOverijssel.

Pas in juni 2017 maakte het ministerie de lage vliegroutes bekend; toen was het Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport al goedgekeurd door de Tweede Kamer. SATL eisen nu dat minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat alsnog het besluit neemt om eerst het luchtruim opnieuw in te delen en pas daarna Lelystad Airport te openen.

Vliegen onder Schiphol-routes

Routes naar Lelystad moeten vanwege de veiligheid onder die van Schiphol liggen. Uit het onderzoek van HoogOverijssel komt naar voren dat de kruisingen tussen het Schiphol-verkeer en het geplande Lelystad-verkeer bij Hoenderloo op de Veluwe en bij Munnekeburen in Friesland maatgevend zijn.

Op deze punten ligt het Schiphol-verkeer relatief laag, waar het Lelystad-verkeer weer met een ruime marge onder moet blijven. Daardoor blijven vertrekkende vliegtuigen lang laag en moeten naderende vliegtuigen vroeg dalen. Luchtverkeersleiding Nederland moet deze knelpunten al lang hebben gekend en dus hebben geweten waar, hoe en hoe lang er zo laag gevlogen zou gaan worden, aldus HoogOverijssel.

De plannen voor Lelystad Airport zorgen al langer voor onrust, vooral over de gevolgen van het laagvliegen over onder meer delen van Overijssel. Als Lelystad Airport open gaat zoals nu gepland, is het het enige vliegveld ter wereld waar zo lang, zo laag wordt gevlogen van en naar het vliegveld.

'Jarenlang blind geweest'

"Er is jarenlang geprobeerd om de regio niet te informeren", zegt Leon Adegeest, hoofdopsteller van het rapport. "Met een rammelende milieueffectrapportage, die uitgaat van een veel te klein studiegebied én de wetenschap dat laagvliegen noodzakelijk is, is opdracht gegeven om de bouw van Lelystad Airport te starten. Regionale bestuurders zijn jarenlang blind geweest en gezwicht voor mooie beloften over banen en gouden bergen over economische ontwikkeling."

"Nu het vliegveld bijna af is, komt er alsnog veel weerstand uit de regio zeggen de voorstanders. Logisch, dat had de rijksoverheid zich ook wel veel eerder kunnen en moeten bedenken."

"Of ze hebben gedacht: we houden het stil, of ze hebben überhaupt geen rekening gehouden met weerstand uit de regio's. Dat laatste zou een blunder zijn, het eerste ruikt naar misleiding van het publiek, lokale bestuurders en inwoners van de regio's."

Nog geen garanties voor verdwijnen laagvliegroutes

Naast de eis aan minister Van Nieuwenhuizen, wijzen de gezamenlijke actiegroepen er op dat er nog steeds geen garanties zijn dat de lagere vliegroutes zullen verdwijnen als Lelystad Airport doorgroeit.