'Vissers, riettelers en punterbouwers moeten in de Kop er samen de schouders onder zetten'

Beroepsvissers, riettelers en punterbouwers in de Kop moeten gaan samenwerken. Dat is een belangrijk advies uit een onderzoek naar de toekomstkansen van ambachtelijke beroepen.

De toekomst voor ambachtelijke beroepen ziet er op dit moment niet rooskleurig uit. De afzet loopt achteruit, de kosten zijn vaak hoger dan de de opbrengsten en door veel onzekerheid wordt er nauwelijks geïnvesteerd of geïnnoveerd.

Vissers en punterwerven hebben het zwaar
In de Kop van Overijssel waren ooit 22 punterwerven en 300 beroepsvissers. Daar zijn nu nog twee punterwerven en drie beroepsvissers van over. Riettelers hebben het ook moeilijk, maar in deze sector oefenen nu nog 300 mensen het beroep uit.

De provincie Overijssel en de gemeente Steenwijkerland hebben belangenorganisatie LTO-Noord opdracht gegeven voor het onderzoek. Doel is om erachter te komen hoe ambachtelijke beroepen behouden kunnen blijven.

Platform voor drie ambachten
Belangrijke aanbeveling is om een gezamenlijk platform op te richten waarin verschillende ondernemers van de drie ambachten plaats nemen. Door zich te verenigen in een platform worden de ambachten zichtbaarder en kunnen zij een betere positie innemen bij overleg met gemeente, provincie, natuurbeheerders en andere partijen.


In dat overleg kan een gezamenlijk meerjarenplan opgesteld worden, waarbij bindende afspraken worden gemaakt over visrechten, rietcultuur en inzet van houten punters voor beroepen en toerisme.

Keurmerk voor vis en riet

Daarnaast is een aanbeveling om een keurmerk op te richten voor regionale vis en regionaal riet. Ook is het volgens de onderzoekers belangrijk dat de ambachtelijke beroepen meer profijt proberen te halen uit het toerisme in de Kop van Overijssel.


De onderzoekers concluderen ook dat subsidie vanuit de overheid onmisbaar is om ambachtelijke beroepen in stand te houden.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Deel dit artikel: