Omwonenden willen vestiging van kippenstal in Dalfsen tegenhouden

Ruim tweehonderd handtekeningen en zeven bezwaren zijn ingediend tegen de komst van een nieuwe grote kippenschuur aan de Westerveldweg in Dalfsen. De kwestie wordt vanavond besproken in de raadscommissie. De buren protesteren al jaren tegen de plannen en willen dat de gemeente afziet van het verlenen van medewerking aan het pluimveebedrijf.

De bezwaarmakers hebben een brief geschreven aan de gemeenteraad, waarin zij stellen dat hun gezondheidsbelang voor zou moeten gaan boven het economisch belang van één agrarisch bedrijf. Zij vragen de daarom de raad niet akkoord te gaan met een wijziging van het bestemmingsplan dat de komst van de megakippenstal mogelijk moet maken.  

De boer probeert al sinds 2008 een nieuwe schuur te bouwen voor 175.000 kippen. Zijn toekomstige buren zijn vanaf het begin tegen. In 2011 vernietigende de Raad van State de door de gemeente Dalfsen verleende vergunning. Na nieuw en aanvullend onderzoek wil het gemeentebestuur nu opnieuw een vergunning verlenen aan boer Huisman. De buren hebben handtekeningen ingezameld onder tegenstanders van grote pluimveebedrijven en andere belanghebbenden. De bezwaarmakers wijzen naar een rapport van de GGD waarin staat dat een groot pluimveebedrijf overlast voor de omgeving kan veroorzaken met gezondheidsklachten tot gevolg.

Volgens de gemeente Dalfsen blijkt uit onderzoek, een zogeheten milieu-effectenrapportage, dat het met de hinder van het pluimveebedrijf wel meevalt. Het bedrijf gebruikt de nieuwste techniek om overlast te voorkomen. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad dan ook voor mee te werken aan de vestiging van de kippenstal.

De kwestie wordt vanavond besproken in de raadscommissie van Dalfsen. 

Meer over dit onderwerp:
kippenschuur Dalfsen bezwaar Nieuws
Deel dit artikel:

Reageren