Aantal bijstandsuitkeringen in Twente blijft dalen, dit is waarom

Het aantal bijstandsuitkeringen in Twente blijft dalen. Slechts in vier gemeenten is er een stijging, al is die minimaal. Volgens de gemeenten zijn er meerdere oorzaken, met de coronacrisis als voornaamste.

Waar bij het begin van de coronacrisis, op 1 februari 2020, nog 11.506 inwoners in Twente een bijstandsuitkering ontvingen, zijn dat er in september dit jaar nog 11.217. En daling van 289 uitkeringen. Alleen in Wierden, Tubbergen, Almelo en Dinkelland was sprake van een lichte stijging. Dat blijkt uit cijfers opgevraagd door RTV Oost en 1Twente.

Dat er in onzekere tijden van corona sprake is van een (lichte) daling, lijkt misschien verrassend. In het begin van de crisis werd voorspeld dat de maatregelen van het kabinet mogelijk vele banen zouden kosten. Toch is hier geen sprake van, door de steunpakketten die veel bedrijven overeind houdt. Hetzelfde is zichtbaar bij het aantal WW-uitkeringen, dat al zeven maanden op rij daalt in het hele land.

Bekijk per gemeente de situatie. Onder het kaartje reageren de gemeenten.

'Kleine toeristensector'

In Enschede zag de gemeente het aantal bijstandsuitkeringen dalen. "De arbeidsmarkt ontwikkelt zich - ondanks corona - gunstig in onze regio. Daardoor is de instroom in de bijstand teruggelopen, terwijl de uitstroom naar werk, zeker dit jaar, gewoon op peil is gebleven. Daardoor is per saldo het aantal bijstandsuitkeringen gedaald."

Dezelfde redenatie komt vanuit de gemeente Haaksbergen. Maar volgens hen spelen zij daar zelf ook een grote rol in. "We zetten fors in op de begeleiding van inwoners met een bijstandsuitkering, om ze uit de bijstand te halen en aan het werk te krijgen. Denk hierbij aan de inzet van arbeidsmarktcoaches en loonkostensubsidie om mensen op echte werkplekken te plaatsen. De verwachte negatieve effecten van corona op de werkgelegenheid speelt mogelijk een minder grote rol omdat het aantal banen in de sectoren die hard geraakt zijn door corona, zoals de toeristensector, hier relatief klein is.

Hoewel het er vlak voor corona erg rooskleurig uitzag in Losser en er nu ook nog sprake is van een daling, kan het volgens hen nog beter. Vóór de coronacrisis wist de gemeente veel inwoners te plaatsen op de arbeidsmarkt, maar dat werd het afgelopen jaar lastiger. "Deze inwoners zijn vooral geplaatst met een tijdelijk contract. Doordat zij nog onvoldoende arbeidsverleden hadden opgebouwd waren zij nog niet beschermd door een WW-uitkering. Dit maakte dat deze groep direct terugviel in de bijstand na het eindigen van het arbeidscontract. Het 'corona-effect' werd hierdoor dus iets sterker."

Noaberschap en statushouders

Noaberschap speelt mogelijk ook een grote rol, in tijden van crisis, zo stelt de gemeente Oldenzaal. "Dit zorgt voor een actief netwerk in Oldenzaal (en Twente) waarbij er geïnvesteerd wordt in mensen en er kansen worden geboden aan inwoners met een bijstandsuitkering. Daarnaast zijn wij, net als Haaksbergen, erg actief met de begeleiding van mensen met een bijstandsuitkering."

Toch is niet overal een daling te zien. In Dinkelland en Tubbergen bijvoorbeeld, waar het aantal bijstandsuitkeringen licht steeg. "Dit heeft voor de gemeenten Dinkelland en Tubbergen hoofdzakelijk te maken met verhuizingen naar deze gemeenten. We hebben de afgelopen jaren ook statushouders (vluchtelingen, red.) geplaatst. Dit speelt een rol in de stijging."

Naar verwachting blijft het aantal bijstandsuitkeringen de komende tijd dalen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Deel dit artikel: