Betonblokken voor de deur, het terrein omgeploegd, de Zenderense 'Golfoorlog' gaat nieuwe fase in

Een deel van de golfbaan die werd omgeploegd, betonblokken voor de hoofdingang en uiteindelijk een faillissement. Het debacle rond de golfbaan in Zenderen bevat voldoende ingrediënten voor een Netflix-serie. En wat initiatiefnemer Bé Wes (74) betreft is het laatste woord nog niet gezegd.

De kaakchirurg uit Borne heeft zijn tanden in de zaak gezet en vecht nu voor eerherstel. Zijn nieuwste stap: een miljoenenclaim tegen de gemeente. De Zenderense 'Golfoorlog' is daarmee een nieuwe juridische fase ingegaan.

Eerste voorzichtige succesjes in zijn jarenlange juridische strijd heeft Wes intussen geboekt. Een advocaat tegen wie hij een klacht indiende, kreeg van de Raad van Discipline een officiële waarschuwing. En de gemeente Borne heeft een klacht van Wes ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard, zo oordeelde de Overijsselse Ombudsman Piet Jansen eind mei.

Het zijn die succesjes die ervoor zorgen dat Wes samen met broer Hans (81) onvermoeibaar hun juridische strijd voortzetten.

Mooie droom

Hij had het allemaal nog wel zo mooi bedacht. Wes, kaakchirurg en lid van de steunfractie namens D66 in de gemeenteraad van Borne, heeft het idee voor een negen holes golfbaan. Op landgoed Weleveld bij Zenderen. Maar het ambitieuze project komt nooit echt van de grond. Vooraf is becijferd dat er zo'n 300 tot 350 leden nodig waren, het worden er niet meer dan een slordige 170.

"Vlak na de millenniumwisseling ben ik ermee begonnen. Ik wilde een golfbaan die minder elitair was. Die bereikbaar moest zijn voor de gewone man. Ik zat jarenlang in de Bornse politiek. Wilde iets terugdoen voor Borne. Vond bovendien dat Borne rijp was voor een golfbaan. En ik had het idee dat de gemeente en het Sport Waarborg Fonds achter mij stonden. Maar al snel ging het mis. Onder meer omdat we geen horecavergunning kregen. Terwijl nota bene iedere golfbaan in Nederland drijft op de horeca. Zonder zo'n vergunning wordt het lastig of eigenlijk zelfs onmogelijk en golfbaan te exploiteren."

Op de fles

En dat blijkt ook wel. Circa twee jaar nadat golfbaan Weleveld in gebruik wordt genomen, gaat de stekker er alweer uit. Het ontbreken van een horecavergunning en het tekort aan leden is er teveel aan. Wes ziet geen andere uitweg dan zelf het faillissement aan te vragen.

Turbulente begintijd

De golfbaan Weleveld heeft dan een uiterst turbulente begintijd achter de rug. Al tijdens de bouw is er met de aannemer onenigheid over de kelder onder het clubgebouw en zijn er perikelen met omwonenden van het landgoed.

Wes heeft zo zijn ideeën maar heeft nooit hard kunnen maken dat er een verband bestaat tussen deze perikelen en de betonblokken, waarmee in 2016 de ingang van het Weleveld wordt gebarricadeerd. En dan is er nog de driving range die nog voor de feestelijke opening grotendeels wordt omgeploegd.

Nadat de rechtbank Weleveld in het voorjaar van 2017 failliet verklaart, kan de curator een week later al bekendmaken dat er een doorstart komt.

Juridische strijd

Terwijl na deze doorstart tegenwoordig dagelijks tientallen liefhebbers op Weleveld een balletje slaan, voert initiatiefnemer Bé Wes op de achtergrond al die tijd zijn eigen juridische strijd.

Zo is hij een procedure begonnen tegen de thuisbank omdat die volgens hem heeft verzuimd aan de zogenoemde zorgplicht te voldoen. Deze rechtszaak wordt in eerste aanleg verloren, waarop Wes hoger beroep aantekent. "Maar daarbij is iets fout gegaan, waardoor mijn advocaat niet op tijd hoger beroep heeft aangetekend. Ik heb een claim ingediend bij de verzekeraar van deze advocaat. Die zaak dient nu op korte termijn, waarschijnlijk in september."

En dan heeft hij vorige week een claim van 2,5 miljoen euro ingediend bij de verzekeraar van de gemeente Borne. "Exclusief de inkomsten die we zijn misgelopen omdat we destijds geen horecavergunning hebben gekregen. Na de doorstart kwam die vergunning er ineens wel."

'Politiek spelletje'

Wes meent dat hij door de gemeente Borne doelbewust is tegengewerkt. "Er is een politiek spelletje gespeeld. Omdat ik deel uitmaakte van een partij die in de oppositie zat. Ik ben echter behalve politicus ook burger. En wens in die hoedanigheid eerlijk te worden behandeld. Nadat de stichting, die Weleveld exploiteerde, failliet ging, ben ik op onderzoek uitgegaan. En stuitte op allerlei misstanden. Mensen, van wie ik dacht dat ze het beste met mij voor hadden, bleken vooral uit te zijn op eigen financieel gewin. Misschien ben ik dom geweest. Of naïef. Maar intussen wordt me steeds meer duidelijk wat de rol van de diverse betrokkenen was. Dat er op de achtergrond allerlei verbanden bestonden. Het old boys network zeg maar. Mensen die met elkaar samenspannen tegen mij. Maar ik zal blijven strijden om dit aan het licht te brengen."

Tekst gaat verder onder foto

Bé Wes kan ondanks alle juridische misère er de humor nog wel van inzien: vissen als alternatief voor het door hem zo geliefde golfen. (Foto: Eigen foto)
Bé Wes kan ondanks alle juridische misère er de humor nog wel van inzien: vissen als alternatief voor het door hem zo geliefde golfen. (Foto: Eigen foto)

Zonen staan paraat

Privé is hij er zelf circa 3,5 ton bij in geschoten. "Of ik tegen windmolens vecht? Nou, ik heb dus wel degelijk m'n eerste successen geboekt. Uit moreel oogpunt erg belangrijk. Want die geven mij energie om deze juridische strijd voort te zetten. Dit heeft me tot nog toe alleen al 50 mille aan advocaten gekost. Maar ik blijf doorgaan. Omdat ik vind dat mij onrecht is aangedaan. Behalve financiële genoegdoening, vecht ik ook voor eerherstel. En intussen hebben mijn zonen Marcel en Joris beloofd dat - mocht mij iets overkomen - ze het van mij over zullen nemen."

Overijsselse Ombudsman

De Overijsselse Ombudsman, Piet Jansen, oordeelde dat de gemeente Borne een klacht van Wes ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard, maar verbindt hier verder geen gevolgen aan. Vooral omdat de gemeente in een eerder stadium inhoudelijk al op de kwestie was ingegaan.
Dat de Ombudsman de gemeente een tik op de vingers zou hebben gegeven, nuanceert Piet Jansen dan ook. "Het is eerder een tikje. Het zegt bovendien niets over de inhoud van de klacht. Als het om de inhoud gaat, heeft de gemeente de klacht namelijk wel behandeld."

Ook heeft Wes zich bij de Ombudsman beklaagd dat hij een gesprek had aangevraagd met burgemeester Jan Pierik, maar dat die de boot afhield. Pierik had al een eerste gesprek met Wes gevoerd, maar zag af van een vervolg. "Zo'n vervolggesprek kun je niet afdwingen. Daar gaan wij als Ombudsman gewoon niet over", aldus Piet Jansen.

Reactie gemeente

De gemeente Borne beraadt zich op een reactie. "We zitten in de vakantieperiode. Dat maakt het wat lastiger. Het college is met reces. De reactie van de burgemeester volgt zodoende sowieso na 16 augustus", zo laat een communicatiemedewerker weten.

'Leuk spelletje'

Of hij het golfen zelf eigenlijk nog wel leuk vindt? "Zeker! Inderdaad, ik zou een andere hobby kunnen kiezen. Vissen ofzo. Maar ik vind golfen té leuk. Bij Weleveld ben ik niet meer welkom, maar er zijn genoeg andere golfbanen. En nee, ik heb nooit ook maar een moment overwogen het bijltje erbij neer te gooien. Sterker, hoe meer tegengas ik krijg van de betrokken partijen hoe leuker ik het begin te vinden. Zeker met die succesjes richting de advocaat en de gemeente Borne; die sterken me in het idee dat ik op de goede weg zit. Ik ben hier nog lang niet mee klaar."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Meer over dit onderwerp:
BORNE ZENDEREN
Deel dit artikel: