Autoriteit Persoonsgegevens start onderzoek naar schending AVG door gemeente Enschede

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat onderzoeken of de gemeente Enschede de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) structureel overtreedt. Aanleiding voor het onderzoek zijn de klachten van drie inwoners hierover, die Stichting Sociaal Hart Enschede (SHE) ruim een jaar geleden onder de aandacht bracht bij de privacy-waakhond.

De Enschedese Manon is één van die inwoners die een klacht indiende. Zij trok vorig jaar februari aan de bel, nadat de gemeente voor de zoveelste keer had geweigerd haar een uitkering te verstrekken. Omdat Manon vanwege gezondheidsproblemen vrijstelling van de sollicitatieplicht vroeg, wilden ambtenaren inzage in haar medisch dossier. Dat weigerde ze. Omdat ze er zelf niet uitkwam met de gemeente, riep ze de hulp in van Stichting Sociaal Hart Enschede.

De stichting diende namens haar een klacht in bij de gemeentelijke klachtencommissaris en die gaf haar gelijk. Manon had recht op een uitkering en daarvoor had Enschede haar medisch dossier niet nodig. Behalve een uitkering kreeg Manon ook een excuusbrief van de gemeente.

Wethouder: "Dit is een incident"

Namens het college van burgemeester en wethouders verklaarde wethouder Arjan Kampman destijds tegenover RTV Oost dat het hier ging om een incident: "Voor ons gaat het om één klacht. Die is gemeld bij de klachtencommissaris. Dat is uitgezocht. Er is vastgesteld dat wij fout hebben gehandeld. Daar hebben we onze excuses voor aangeboden. Er zijn bij ons verder geen gevallen bekend."

René Beunders is voorzitter van SHE. Hij stond Manon bij. Hij is ervan overtuigd dat de gemeente Enschede zich al jaren structureel schuldig maakt aan schendingen van de AVG.

In de zomer van 2019 diende hij namens Manon en twee andere inwoners klachten hierover in bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De privacy-waakhond besloot ruim een jaar later de kwestie op te pakken.

AP: algemeen onderzoek

In de brief waarin de AP schrijft dat ze de klacht oppakt, meldt de privacy-waakhond dat ze de mogelijke schending van de AVG door de gemeente Enschede effectiever kan behandelen door dit "in het algemeen nader te onderzoeken." René Beunders is tevreden met deze keuze. "Wij hebben de AP vorig jaar dringend verzocht diepgaand onderzoek te doen. Dat gaat nu gebeuren."

Deel dit artikel: