Harde conclusies in rapport Jansen Steur

Ex-neuroloog Jansen Steur heeft een aantal jaren talrijke verkeerde diagnoses gesteld, overbodig onderzoek uitgevoerd en onnodige behandelingen verricht. Collega-specialisten hebben onvoldoende melding gemaakt van de problemen en de toenmalige ziekenhuistop heeft nagelaten adequaat in te grijpen, terwijl ze wel op de hoogte was van de problemen. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft niet adequaat opgetreden. Dat zijn de conclusies van de commissie Lemstra, die in opdracht van het Medisch Spectrum Twente onderzoek heeft gedaan naar het handelen van neuroloog Jansen Steur en de daarop genomen maatregelen. Het rapport is dinsdag in Enschede gepresenteerd.

De commissie doet de aanbeveling het medisch beroepsgeheim gedeeltelijk op te heffen. Collega-specialisten zouden inzage in de dossiers moeten hebben bij twijfel over een behandeling. Ook moeten er functioneringsgesprekken met medisch specialisten worden ingevoerd om de kwaliteit van hun werk te kunnen toetsen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg moet daarvoor richtlijnen opstellen.

 

Conflicten tussen specialisten en patienten moeten in een vroegtijdig stadium en voortvarend worden aangepakt. Door het aanstellen van medische managers zou het contact tussen patienten en specialisten moeten kunnen verbeteren. Ziekenhuizen moeten daarbij meer openheid betrachten over medische fouten.

 

De ziekenhuizen moeten een protocol opstellen voor wetenschappelijk onderzoek dat medisch specialisten uitvoeren. Jansen Steur deed veel wetenschappelijk onderzoek in het MST Enschede, maar de ziekenhuistop was daarvan nauwelijks op de hoogte.

 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg zou hebben ingegrepen in de zaak Jansen Steur als ze destijds had geweten hoe groot de schade voor de patiënten was. Dat zegt de inspectie in een reactie op het rapport van de commissie Lemstra. Volgens de inspectie hebben de neurologen, de staf en de raad van bestuur van het ziekenhuis hun verantwoordelijkheid niet genomen. Ze hebben niet ingegrepen en ook niet de inspectie ingeschakeld. Op vragen van de inspectie na een klacht van een patiënt zei de raad van bestuur dat de kwaliteit van de zorg niet in het geding was. De Inspectie voor de Gezondheidszorg neemt de aanbevelingen van de commissie Lemstra over en stelt richtlijnen op om eerder te kunnen onderkennen dat artsen slecht functioneren.

 

Bestuursvoorzitter Kingma van het Medisch Spectrum Twente in Enschede noemt de resultaten van de onderzoekcommissie onthutsend en bijzonder hard. De commissie heeft een vernietigend oordeel geveld over het ziekenhuisbestuur en collega's van de ex-neuroloog. Kingma zegt geschrokken te zijn van de gebrekkige aandacht voor de ex-patienten. Hij wil het vertrouwen van patienten in het MST terugwinnen en de aanbevelingen van de commissie over nemen.

 

Gedupeerde patiënten van de ex-neuroloog Janssen-Steur zijn boos op bestuursvoorzitter Kingma van het Medisch Spectrum Twente in Enschede.

Ze zijn er van overtuigd dat Kingma in zijn vorige functie van inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg moet hebben geweten van de fouten van de ex-neuroloog. Kingma ontkent dat ten stelligste en zegt dat de Inspectie nooit melding heeft gedaan over het niet-functioneren van de specialist.

 

Justitie hoopt het gerechtelijk vooronderzoek naar aangiften over de ex-neuroloog Janssen-Steur dit najaar af te ronden. Op basis daarvan beslist het Openbaar Ministerie of de arts strafrechterlijk wordt vervolgd. Bij het OM komen nog steeds aangiften van gedupeerde ex-patiënten binnen. Justitie heeft inmiddels meer dan 100 aangiften binnen, maar wil om privacyredenen geen mededelingen doen over de inhoud daarvan.

 

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie is geschokt door het rapport van de onderzoekscommissie. De NVN betreurt het dat de patiëntenzorg van Jansen Steur lange tijd tekort is geschoten. Het bestuur van de vereniging heeft aangekondigd er alles aan te doen om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Meer over dit onderwerp:
Archief Neuroloog Jansen Steur Dossiers
Deel dit artikel: